aaa

Calamiteiten

 
Dinsdag 2 Juli 13
Contactgegevens wijkagenten

Alle wijkagenten zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844.

Op de website www.politie.nl/wijkagenten kunt u een foto van uw wijkagent bekijken.


 

 
Donderdag 10 Juli 14
Belangrijke informatiekanalen in geval van calamiteiten (2)

Veiligheidsregio Zuid Limburg

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen onder andere de 18 gemeenten, politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio.

De Veiligheidsregio is erop gericht om u beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Gemeenten zijn daar zelf doorgaans te klein voor. Bovendien overschrijdt een ramp of crisis dikwijls een gemeentegrens. Een regionale aanpak is dan effectiever. De partijen binnen de Veiligheidsregio oefenen regelmatig samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere regio. Ernstige incidenten uit het recente verleden maken nog eens extra duidelijk hoe belangrijk dit samenwerken op regioniveau is.

Website Veiligheidsregio: www.vrzuidlimburg.nl

Twitter: @vrzuidlimburg

 
Maandag 15 September 14
Contactgegevens Koninklijke Marechaussee
Koninklijke Marechaussee
Vliegveldweg 134
619 AD Maastricht Airport
043- 4001600
Contactpersoon: de heer Marvin Timmermans
 
Maandag 5 Mei 14
Meldpunt openbare ruimte gemeente Beek

De gemeente Beek is voor het melden van zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zwerfafval, losse stoeptegel, omgewaaide boometc.) elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken via tel.nr. 046 - 43 89 222. Ook buiten de openingstijden kunt u meldingen telefonisch doorgeven. Hiervoor werkt de gemeente met een callcenter. De telefonistes geven dringende zaken direct door. Vragen of klachten van minder dringende aard worden geregistreerd; de verdere afhandeling vindt dan plaats op de eerstvolgende werkdag.

 

 
Donderdag 11 Juli 13
Aangiftebereidheid

Aangiftebereidheid

We horen ondernemers zeggen dat ze geen tijd en energie meer steken in het doen van aangifte. Omdat het “toch niets oplevert”. Dat is bijzonder jammer, aldus Jeroen Hillen. Jeroen Hillen is teamchef in basiseenheid Maastricht Centrum-Zuid en zit namens de politie in de werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor het district Maastricht.

De politie heeft met klem gevraagd om altijd aangifte te doen. Waarom?

Lees meer >


Pagina 2 / 3
« < 1 2 3 > »