aaa

Calamiteiten

 
Donderdag 10 Juli 14
Belangrijke informatiekanalen in geval van calamiteiten (2)

Veiligheidsregio Zuid Limburg

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is één van de 25 veiligheidsregio's in ons land. Het is een regionaal samenwerkingsverband tussen onder andere de 18 gemeenten, politie, brandweer en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio.

De Veiligheidsregio is erop gericht om u beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Gemeenten zijn daar zelf doorgaans te klein voor. Bovendien overschrijdt een ramp of crisis dikwijls een gemeentegrens. Een regionale aanpak is dan effectiever. De partijen binnen de Veiligheidsregio oefenen regelmatig samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere regio. Ernstige incidenten uit het recente verleden maken nog eens extra duidelijk hoe belangrijk dit samenwerken op regioniveau is.

Website Veiligheidsregio: www.vrzuidlimburg.nl

Twitter: @vrzuidlimburg

 
Maandag 15 September 14
Contactgegevens Koninklijke Marechaussee
Koninklijke Marechaussee
Vliegveldweg 134
619 AD Maastricht Airport
043- 4001600
Contactpersoon: de heer Marvin Timmermans
 
Maandag 5 Mei 14
Meldpunt openbare ruimte gemeente Beek

De gemeente Beek is voor het melden van zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zwerfafval, losse stoeptegel, omgewaaide boometc.) elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken via tel.nr. 046 - 43 89 222. Ook buiten de openingstijden kunt u meldingen telefonisch doorgeven. Hiervoor werkt de gemeente met een callcenter. De telefonistes geven dringende zaken direct door. Vragen of klachten van minder dringende aard worden geregistreerd; de verdere afhandeling vindt dan plaats op de eerstvolgende werkdag.

 

 
Donderdag 11 Juli 13
Aangiftebereidheid

Aangiftebereidheid

We horen ondernemers zeggen dat ze geen tijd en energie meer steken in het doen van aangifte. Omdat het “toch niets oplevert”. Dat is bijzonder jammer, aldus Jeroen Hillen. Jeroen Hillen is teamchef in basiseenheid Maastricht Centrum-Zuid en zit namens de politie in de werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor het district Maastricht.

De politie heeft met klem gevraagd om altijd aangifte te doen. Waarom?

Lees meer >

 
Dinsdag 2 Juli 13
Locaties AED

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor deelname aan het AED-Netwerk. Voor een bedrag van minder dan één euro per dag kan elke ondernemer zijn bedrijf ’hartveilig’ maken en in staat zijn om een medewerker of klant met een hartstilstand het leven te redden.

De SIM heeft geïnventariseerd waar de AED's zich bevinden in de regio Maastricht. Wij hebben hieruit een lijst kunnen samenstellen met de bedrijven die hebben aangegeven een AED in hun bezit te hebben en deze ter beschikking te stellen bij noodgevallen.

Heeft u ook interesse in een AED of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Bij de volgende bedrijven vindt u een AED: (Laatste update november 2014).

Beatrixhaven:

EPM, Karveelweg 28

Sotec Technische Installaties, Sleperweg 30

Chromin, Sleperweg 31

Lawter, Ankerkade 81

Radrema, Galjoenweg 71

Attero, Fregatweg 32

Sligro, Punterweg 35

Mora Produktie, Fregatweg 53

Sita Recycling Services, Ankerkade 21

Plieger, Galjoenweg 43

Bouwbedrijf Lemmens, Schoenerweg 33

PQ Europe, Ankerkade 111

Tata steel tubes, Ankerkade 71

Service centre Maastricht,mFregatweg 42

Koninklijke Mosa, Meerssenerweg 358

Janssen Grondverzet en Transport, Sleperweg 16

Smeets Groep, Kotterweg 20

 

Eijsden:

Cox Geelen, Emmastraat 92


Bosscherveld:

Radium Foam, Fort Willemweg 61

 

Randwyck:

MECC, Forum 100

Teleperformance, Paul Henri Spaaklaan 7

MTB, Watermolen 1

 

Scharn Noord:

Nordson Benelux, Bergstraat 10

TCC, Withuisveld 9

 

Maastricht Aachen Airport

Janssen Precision Engineering, Aziëlaan 12

BAM Utiliteitsbouw, Amerikalaan 14

Fagro Consultancy, Amerikalaan 14

Kreuze Telecom, Amerikalaan 14

AON,  Amerikalaan 70d (vierde verdieping)

BDO, Amerikalaan 80

Piazza Businesshouse, Europalaan 24

Yacht BV, Australiëlaan 14

Frigé, Aziëlaan 1

DHL Parcel, Horsterweg 26

Royal Haskoning DHV, Horsterweg 18a 


Pagina 2 / 2
« < 1 2