aaa

Nieuws

 
Woensdag 20 September 17
Bericht voor ondernemers en burgers die gebruik maken van de Overval App

Eind 2013 zijn de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond, Venray en Weert gestart met een proef voor 3 jaar met de Overval App. Hiermee hoopten de gemeenten samen met de ondernemers bij te kunnen dragen aan de strijd tegen overvallers.

De Overval App geeft ondernemers die zijn overvallen de kans om met behulp van hun smartphone direct een melding te maken en snel een kloppend signalement te verspreiden.

Nu na 3 jaar constateren we dat het aantal ondernemers dat zich hiervoor heeft aangemeld laag is. In alle zeven gemeenten hebben zich in totaal 724 bedrijven aangemeld, terwijl rond de 7.000 bedrijven het aanbod hebben gehad om deel te nemen aan de proef. Ook hebben we geconstateerd dat de Overval App geen enkel keer gebruikt is in de afgelopen drie jaar.
Lees meer >

 
Donderdag 14 September 17
ALV SOR en Bedrijfsbezoek Ramona Batta Deurwaarder

De ALV van SOR vond vandaag plaats bij het kenniskantoor/bewindvoerderskantoor Ramona Batta.
Terwijl de aanwezige leden een ontbijt genoten gaf Ramona Batta samen met Arthur Spaargaren een verrassende inkijk  in de dagelijkse praktijk van de gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders!
Lees meer >

 
Zaterdag 9 September 17
Criminele activiteiten die het bedrijfsleven vervuilen zijn een probleem voor ons allemaal.

Tijdens de openingsbijeenkomst van de Week van de Veiligheid in Limburg gaan ondernemers, politie, openbaar ministerie, gemeenten en belastingdienst samen aan de slag om deze vraag te beantwoorden. Jan Tromp en Pieter Tops trappen af, enkele bestuurders delen kort hun ervaringen en vervolgens zijn de deelnemers aan het woord, dit alles onder leiding van Jan Bart Wilschut. Uw inbreng is nodig!
 
Wanneer: Maandag 9 oktober 2017
Tijd: 15.30 – 18.30 uur
Locatie: ECI Roermond, ECI 13, 6041 MA Roermond
Aanmelden: Klik hier


Lees meer >

 
Maandag 4 September 17
Schets- en informatiebijeenkomst ontwikkelingsvisie hoogwaterveiligheid


Maandag 11 september en Dinsdag 12 september 2017


Beste meneer/mevrouw,

Door de verandering van het klimaat zal Maastricht in de toekomst vaker te maken krijgen met extreem hoge waterstanden van de Maas. Om de toekomstige veiligheid van Maastricht en Eijsden te waarborgen zijn maatregelen nodig. Dit zal een samenspel zijn tussen rivierverruiming en dijkverhoging/versterking, met een scherp oog voor ruimtelijke kwaliteit en economische kansen. De gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten werken daarom samen aan een ‘Ontwikkelingsvisie’. Deze visie wordt begin 2018 aan de beide gemeenteraden voorgelegd.
Lees meer >

 
Vrijdag 1 September 17
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Op maandag 28 augustus heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Maastricht over de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.
Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de visie door Esther Goeting van bureau Stec. Daarnaast heeft MKB Limburg haar reactie op deze visie gepresenteerd. Indien u een of beide presentaties wil ontvangen kunt u een mail sturen aan info@simmaastricht.eu.

Tot en met 8 september 2017 ligt het ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg ter inzage en kunt u een zienswijze indienen.
Zie hiervoor de link: www.gemeentemaastricht.nl/structuurvisie


Pagina 1 / 30
1 2 3 4 5 > »