aaa

 
Donderdag 14 September 17
ALV SOR en Bedrijfsbezoek Ramona Batta Deurwaarder

De ALV van SOR vond vandaag plaats bij het kenniskantoor/bewindvoerderskantoor Ramona Batta.
Terwijl de aanwezige leden een ontbijt genoten gaf Ramona Batta samen met Arthur Spaargaren een verrassende inkijk  in de dagelijkse praktijk van de gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders!
 
Tevens vond tijdens deze bijeenkomst de algemene ledenvergadering plaats. Er heeft in het SOR bestuur een bestuurswissel plaatsgevonden.
Jean-Pierre Stoffens heeft het voorzitterschap overgenomen van Frank van Buren.Jean-Pierre deed een oproep voor nieuwe besuursleden.
Gesprekken met geinteresseerde kandidaten zullen zeer spoedig plaasvinden.
De ledenvergadering heeft aan de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het financiële beleid.

De activiteiten van parkmanagement SIM werden kort toegelicht en er  werd een oproep gedaan om de KVO enquête in te vullen omdat de respons nog niet helemaal gehaald is op het bedrijventerrein Randwyck /Maastricht Zuid.