aaa

 
Maandag 5 Maart 18
Wandelpaden Technoport Europe

Tijdens de reguliere overleggen met de bedrijvenvereniging BMA is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een wandelvoorziening op het bedrijventerrein TPE waar het personeel van de gevestigde bedrijven gebruik van kan maken. Dit mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Aangezien er betrekkelijk weinig ruimte was voor de aanleg van dit wandelpad, is gekozen om een wandelpad aan te leggen in de groenzone over de aanwezige ondergrondse leidingenstrook. Aangezien de leidingenstrook in alle gevallen ‘bereikbaar’ moet zijn, is gekozen voor een semi-halfverharding. Deze verharding is ook gebruikt op andere locaties in Beek (o.a. park Genbroek) en hiermee zijn goede ervaringen opgedaan.

Een bijkomend voordeel van deze materiaalkeuze is dat deze passend is binnen de “parkachtige” hoogwaardige uitstraling van het bedrijventerrein.

Helaas bereiken de gemeente Beek berichten dat als gevolg van de weersomstandigheden enkele bedrijven overlast ondervinden.

De aanleg van dit wandelpad heeft in het najaar 2017 plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat er nog enige tijd nodig is, voordat het oppervlak is aangehard en het gras aan de zijkanten is aangegroeid.

Het materiaal hecht zich na een wandeling aan de onderkant van het schoeisel en wordt zo het kantoor mee naar binnen gedragen. Tijdens deze weersperiode kan hiertegen weinig worden gedaan, uitgezonderd dat men de voeten bij binnenkomst goed moet vegen.

Vanuit de gemeente begrijpen wij dat dit vervelend is. Wij zullen dit dan ook monitoren en met de aannemer in overleg gaan. Indien nodig wordt in het voorjaar bekeken of er aanvullende maatregelen nodig en/of mogelijk zijn.