aaa

 
Maandag 12 Maart 18
Bereikbaarheid Maastricht: A2 en Noorderbrugtracé | BEATRIXHAVEN | KVO

Maastricht: A2 en Noorderbrugtracé
De Koning Willem-Alexandertunnel is al meer dan een jaar in gebruik genomen, de officiële opening zal plaatsvinden op 29 maart. Ondernemers blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Omgevingsmanager van Strukton, Bart Grote, vertelde tijdens deze themabijeenkomst over de verdere voortgang in 2018:  zowel van het A2 project als het Noorderbrugtracé. Veel ondernemers waren benieuwd naar de bewegwijzering op de A2, de bovengrondse ontwikkelingen langs de Groene Loper, de herinrichting van de Frontensingel, de tijdelijke afsluiting van de Cabergerweg, van kortom alle infrastructurele ontwikkelingen die zo belangrijk zijn voor al onze ondernemers!Ontwikkelingen Beatrixhaven
Rik Lebouille (Gemeente Maastricht) heeft de ondernemers bijgepraat over de ontwikkelingen op de Beatrixhaven de komende jaren.
Onder andere:
- Het saneren van de 4-sporige overweg Limmelderweg
- Project treinstation Maastricht Noord 2e fase
- Uitbreiding P+R
- Realisatie rotonde Hoekerweg-Fregatweg
- Definitieve inrichting kraakweg

Uitreiking certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Onze bedrijventerreinen zijn opnieuw ‘geslaagd’
voor de KVO Audit!
Milou Ciechorski stond tijdens deze bijeenkomst stil bij het behalen van dit certificaat, en heeft het KVO nog eens goed toegelicht aan de ondernemers.