aaa

 
Woensdag 25 April 18
Rotonde kruispunt Fregatweg-Hoekerweg

Gemeente Maastricht realiseert de komende maanden op het kruispunt Fregatweg-Hoekerweg een rotonde.

Voorbereidende werkzaamheden
Inmiddels is gestart met voorbereidende werkzaamheden. Enexis zal in de periode (april tot half mei) een aantal kabels en leidingen rondom de t-splitsing Fregatweg-Hoekerweg verleggen. Op werkdagen wordt gewerkt naast de rijbaan zodat het verkeer zo min mogelijk gehinderd. Voor fietsers en voetgangers wordt plaatselijk een omleiding ingesteld. Ook zullen verkeersregelaars aanwezig zijn. Werkzaamheden ter plaatse van de rijbaan worden ’s nachts en/of in het weekend uitgevoerd (in ieder geval de weekenden van 21 en 28 april). Op sommige momenten is de volledige rijbaan (Hoekerweg) afgesloten. Op die momenten geldt een omleidingsroute via de Schoenerweg.

Werkzaamheden aan spoor
Begin juni worden door Prorail in een tweetal weekenden de twee spoorwegovergangen naar bedrijfspanden Fregatweg 50 en 52 vervangen door een nieuwe gecombineerde overgang. Dit alles vindt plaats buiten het verkeer. De betreffende bedrijven blijven bereikbaar.

Werkzaamheden rotonde
Begin juni wordt ook de bouw van de rotonde opgestart, die naar verwachting eind juli wordt afgerond. Tijdens deze werkzaamheden zal enkele weken een aangepaste verkeersituatie gelden en zijn er omleidingen. Op werkdagen blijft de Fregatweg in twee richtingen bereikbaar voor al het verkeer. De Hoekerweg wordt afgesloten ter hoogte van de Fregatweg. De Hoekerweg en Nieuwe Limmelderweg blijven bereikbaar met een omleidingsroute via de Schoenerweg.

In een aantal weekenden gaat ook de Fregatweg dicht en wordt het verkeer van vrijdag 19.00u tot en met maandagochtend 06.00u in twee richtingen omgeleid via een tijdelijke omleidingsroute parallel aan P+R Maastricht Noord (tracé Kraakweg). Bestemmingsverkeer voor het zuidelijk en westelijk deel van de Beatrixhaven (gebied Ankerkade, Willem Alexanderweg, Galjoenweg) wordt geadviseerd tijdens deze weekenden het bedrijventerrein te benaderen via de Noorderbrug en niet via Nieuwe Limmelderweg. Voor fietsers op de Fregatweg wordt gedurende het werk een passende omleiding binnen het projectgebied ingesteld.

De focus tijdens de uitvoering is volledig gericht op een goede en veilige verkeersafwikkeling en een goede bereikbaarheid van de bedrijven. De planning is er op gericht om de rotonde open te stellen voor het verkeer begin juli.

Werkzaamheden groen
In het najaar (oktober-november) wordt het project afgerond met de aanplant van bomen en groen op en rond de nieuwe rotonde.

Afstemming met overige wegwerkzaamheden
In de komende periode zijn er veel werkzaamheden in en rond de Beatrixhaven. Zo zijn er geplande weekendafsluitingen voor de A2 tunnel, wordt er gewerkt aan de Viaductweg (Noorderbrugtracé) en vinden er werkzaamheden plaats aan de Nieuwe Limmelderweg. Deze en andere werkzaamheden zijn zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd om overlast te beperken.

Informatie over deze en andere werkzaamheden zal worden verspreid via de website www.maastrichtbereikbaar.nl

Definitieve planning
Begin mei zal de civiele aannemer die de rotonde gaat realiseren bekendmaken tijdens welke weekenden daadwerkelijk sprake is van omleidingsroutes. De ondernemers en bewoners aan de omliggende straten zullen per brief worden geïnformeerd over deze planning en de omleidingsroutes. Mochten er voor nu vragen zijn dan kunnen die gericht worden aan dhr. Dominic Neven, projectleider gemeente Maastricht via dominic.neven@maastricht.nl.