aaa

Nieuws

 
Donderdag 28 September 17
GDPR: Privacy maar dan vereenvoudigd

Marc Vrijhof (Tulser Privacy Factory) heeft aan een volle zaal ondernemers toegelicht dat er ondanks dat er al decennia lang privacy wet en regelgeving bestaat is, bitter weinig aandacht besteed wordt aan het implementeren van privacy in organisaties. Vanaf 25 mei 2018 zal dit drastisch gaan veranderen. Vanaf dan moeten directies, mogelijk op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid en boetes oplopend tot 20 miljoen Euro, continu verantwoording kunnen afleggen. Zij moeten 24/7 aan de 'Autoriteit Persoonsgegevens’ kunnen bewijzen dat ze aantoonbaar privacy compliant zijn.


Lees meer >

 
Woensdag 20 September 17
Bericht voor ondernemers en burgers die gebruik maken van de Overval App

Eind 2013 zijn de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond, Venray en Weert gestart met een proef voor 3 jaar met de Overval App. Hiermee hoopten de gemeenten samen met de ondernemers bij te kunnen dragen aan de strijd tegen overvallers.

De Overval App geeft ondernemers die zijn overvallen de kans om met behulp van hun smartphone direct een melding te maken en snel een kloppend signalement te verspreiden.

Nu na 3 jaar constateren we dat het aantal ondernemers dat zich hiervoor heeft aangemeld laag is. In alle zeven gemeenten hebben zich in totaal 724 bedrijven aangemeld, terwijl rond de 7.000 bedrijven het aanbod hebben gehad om deel te nemen aan de proef. Ook hebben we geconstateerd dat de Overval App geen enkel keer gebruikt is in de afgelopen drie jaar.
Lees meer >

 
Donderdag 14 September 17
ALV SOR en Bedrijfsbezoek Ramona Batta Deurwaarder

De ALV van SOR vond vandaag plaats bij het kenniskantoor/bewindvoerderskantoor Ramona Batta.
Terwijl de aanwezige leden een ontbijt genoten gaf Ramona Batta samen met Arthur Spaargaren een verrassende inkijk  in de dagelijkse praktijk van de gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders!
Lees meer >

 
Zaterdag 9 September 17
Criminele activiteiten die het bedrijfsleven vervuilen zijn een probleem voor ons allemaal.

Tijdens de openingsbijeenkomst van de Week van de Veiligheid in Limburg gaan ondernemers, politie, openbaar ministerie, gemeenten en belastingdienst samen aan de slag om deze vraag te beantwoorden. Jan Tromp en Pieter Tops trappen af, enkele bestuurders delen kort hun ervaringen en vervolgens zijn de deelnemers aan het woord, dit alles onder leiding van Jan Bart Wilschut. Uw inbreng is nodig!
 
Wanneer: Maandag 9 oktober 2017
Tijd: 15.30 – 18.30 uur
Locatie: ECI Roermond, ECI 13, 6041 MA Roermond
Aanmelden: Klik hier


Lees meer >

 
Maandag 4 September 17
Schets- en informatiebijeenkomst ontwikkelingsvisie hoogwaterveiligheid


Maandag 11 september en Dinsdag 12 september 2017


Beste meneer/mevrouw,

Door de verandering van het klimaat zal Maastricht in de toekomst vaker te maken krijgen met extreem hoge waterstanden van de Maas. Om de toekomstige veiligheid van Maastricht en Eijsden te waarborgen zijn maatregelen nodig. Dit zal een samenspel zijn tussen rivierverruiming en dijkverhoging/versterking, met een scherp oog voor ruimtelijke kwaliteit en economische kansen. De gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten werken daarom samen aan een ‘Ontwikkelingsvisie’. Deze visie wordt begin 2018 aan de beide gemeenteraden voorgelegd.
Lees meer >


Pagina 2 / 28
« < 1 2 3 4 5 6 > »