aaa

Nieuws

 
Maandag 18 Januari 16
SIM Nieuwjaarsborrel 2016

Donderdag 14 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van SIM plaats bij SOFA Maastricht. Veel ondernemers uit de regio kwamen bij elkaar om te netwerken en te luisteren naar de nieuwjaars speech “Focus, groei en vitaiteit “van voorzitter Frank van Buren. Hij stond stil bij het succes van onder andere de SIM LeerWerkfabriek, de collectieve Community Cloud en hij stelde tevens Frank Glaudemans (voorzitter BVB) voor als nieuw bestuurslid van SIM.

Voor 2016 staat een aantal uitdagingen op het programma: boeiende thema bijeenkomsten, uitbreiding deelname collectiviteiten, vitaliteitsconcepten, uitbreiden bedrijvenschool en workshops, aanpak leegstand, Community cloud computing verder uitrollen, gladheidsbestrijding en challenge 2016.

Na de toespraak van de voorzitter werd er volop genetwerkt onder het genot van een hapje en een drankje.

Bekijk enkele foto's door hieronder te klikken.


Lees meer >

 
Woensdag 13 Januari 16
Resultaten Business Park Scan 2015

De Business Park Scan is een tool om de huidige en gewenste kwaliteit van een bedrijventerrein op 7 thema's te bepalen. De tool is in 2011 ontwikkeld door LWV Parkmanagement in samenwerking met de Maastricht University.

 

In 2012 is de Business Park Scan voor het eerst uitgezet (0-meting) onder de bedrijventerreinen van de SIM. Om een beeld te krijgen van de vorderingen die gemaakt zijn per bedrijventerrein is eind juli 2015 de Business Park Scan opnieuw uitgezet met het verzoek de enquête in te vullen. Inmiddels zijn de resultaten van deze scan beschikbaar. Via de website www.businessparkscan.com kunt u zien hoe uw eigen bedrijventerrein of een ander terrein scoort op de ondervraagde onderwerpen en hoe dit veranderd is ten opzicht van de meting in 2012. Deze resultaten zullen gebruikt worden om aandachtspunten te formuleren per bedrijventerrein.

www.businessparkscan.com


Lees meer >

 
Maandag 14 December 15
CBP publiceert Beleidsregels meldplicht datalekken

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tot die tijd College bescherming persoonsgegevens (CBP) genaamd. Het CBP heeft op 9 december de definitieve beleidsregels over deze nieuwe meldplicht datalekken gepubliceerd. De beleidsregels helpen organisaties bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. Of een datalek gemeld moet worden is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. “De verwachting is dat beveiliging van persoonsgegevens een veel hogere prioriteit krijgt bij de ontwikkeling van producten en diensten. De meldplicht datalekken is geen doel op zich, maar een middel om te zorgen dat datalekken worden voorkomen”, dat zegt CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm tijdens zijn speech op het congres van de Dag van de Privacy Officer.
Lees meer >

 
Dinsdag 8 December 15
Themabijeenkomst 7 december

Op maandag 7 december heeft de SIM themabijeenkomst “Collectieven” bij de Hogere Hotelschool plaatsgevonden.

Groenbeheer

Sinds begin 2015 kunnen ondernemers van bedrijventerrein Beatrixhaven zich aanmelden voor het collectief groenbeheer. Na een uitgebreide aanbesteding waarbij proces, kwaliteit en prijs op voorhand getoetst waren, was deze opdracht aan Dolmans Landscaping gegund.

Inmiddels hebben de eerste bedrijven zich hiervoor aangemeld en is besloten om het collectieve groenbeheer breder uit te zetten naar alle bij de SIM aangesloten bedrijventerreinen. Joost Kreijn, Regiomanager van Dolmans Landscaping Limburg BV heeft de mogelijkheden van de collectiviteit toegelicht en aangeven welke afspraken zijn gemaakt.

Community Cloud
Hub Martinussen (Innervate) en Marianne Korpershoek (Louwers IP Advocaten), de twee partijen, die gezien de specifieke technische kennis en de benodigde kennis omtrent de beveiliging van informatie, ingehuurd zijn voor de begeleiding van het Limburg Community Cloud aanbestedingstraject, hebben tijdens de bijeenkomst het volledige proces, vanaf 2013, de idee vorming door Parkmanagement en SIM, 2014, de uitvoering van een haalbaarheidsstudie en conceptontwikkeling, 2015, de marktconsultatie en aanbesteding, tot de beoordeling en de keuze voor de winnende partij “TCC” uitgelegd.

 
Dinsdag 8 December 15
A2 Afrit 52
Maastricht Bereikbaar en de Gemeente Meerssen wil extra aandacht vragen voor het gebruik van afrit 52 op de A2.

Er is geconstateerd dat er nog veel (vracht)verkeer op de A2, komende vanuit het noorden, gebruik maakt van afrit 51 Meerssen/Bunde. Terwijl afrit 52 een rechtstreekse en snelle verbinding geeft met bedrijventerrein Beatrixhaven.

Via afrit 52 kan verkeer vanuit het noorden naar Maastricht-Noord, Valkenburg/Heerlen of naar de wijken Amby en Rothem.
Klik hier voor de flyer met informatie over afrit 52.


Pagina 29 / 33
« < 27 28 29 30 31 > »