aaa

Nieuws

 
Donderdag 4 Februari 16
Week van de Financiering!

U ziet een geweldige kans voor uw bedrijf! Maar hoe komt u aan geld voor de uitvoering? Kom naar de gratis bijeenkomst, georganiseerd door de Kamer van Koophandel en ontdek welke financiering bij u past.

Datum: 19 februari
Tijd: 15:30 uur
Locatie: Hotel van der Valk, Aalsterweg 322, Eindhoven

De Week van de Financiering is voor alle ondernemers die geld nodig hebben voor hun bedrijf en willen weten welke financieringsmogelijkheden er zijn. Ze gaan naar huis met een totaaloverzicht aan financieringsmogelijkheden, bruikbare tips en contacten.

Wat kunt u verwachten?
- Vormen van financiering, crowdfunding, informal investors, subsidieregelingen, leasing en factoring.
- Persoonlijk advies over welke vormen geschikt zijn, deskundigen beantwoorden vragen op het kennisplein.
- Succesvolle ondernemers vertellen over hun ervaringen.
- Netwerkborrel.
- Korte kennissessies.

Voor meer info en aanmelden klik hier.

 
Maandag 1 Februari 16
Themabijeenkomst Participatiewet

Op maandag 1 februari vond bij MTB Maastricht de themabijeenkomst Participatiewet plaats.

Mark Hendriks, secretaris bij de LWV en bestuurder bij de Werkbedrijven Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, heeft inhoudelijk toegelicht wat de Participatiewet betekent voor bedrijven.

Piet Worms, Manager HRM & CSR en Kitty Kusters van Emma Safety Footwear vertelden over hun ervaringen met betrekking tot de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Cyrille Depondt, directeur van Weelec (verwerker van elektronisch afval) lichte de filosofie van Weelec toe m medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Jenny van Leeuwen heef kort toegelicht wat Podium 24 kan betekenen voor de ondernemers die medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in willen zetten.

Na de lunch in het bedrijfsrestaurant werden leden die zich ervoor hadden aangemeld rondgeleid door de verschillende (productie)afdelingen van MTB.

Voor meer foto's:


Lees meer >

 
Maandag 18 Januari 16
SIM Nieuwjaarsborrel 2016

Donderdag 14 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van SIM plaats bij SOFA Maastricht. Veel ondernemers uit de regio kwamen bij elkaar om te netwerken en te luisteren naar de nieuwjaars speech “Focus, groei en vitaiteit “van voorzitter Frank van Buren. Hij stond stil bij het succes van onder andere de SIM LeerWerkfabriek, de collectieve Community Cloud en hij stelde tevens Frank Glaudemans (voorzitter BVB) voor als nieuw bestuurslid van SIM.

Voor 2016 staat een aantal uitdagingen op het programma: boeiende thema bijeenkomsten, uitbreiding deelname collectiviteiten, vitaliteitsconcepten, uitbreiden bedrijvenschool en workshops, aanpak leegstand, Community cloud computing verder uitrollen, gladheidsbestrijding en challenge 2016.

Na de toespraak van de voorzitter werd er volop genetwerkt onder het genot van een hapje en een drankje.

Bekijk enkele foto's door hieronder te klikken.


Lees meer >

 
Woensdag 13 Januari 16
Resultaten Business Park Scan 2015

De Business Park Scan is een tool om de huidige en gewenste kwaliteit van een bedrijventerrein op 7 thema's te bepalen. De tool is in 2011 ontwikkeld door LWV Parkmanagement in samenwerking met de Maastricht University.

 

In 2012 is de Business Park Scan voor het eerst uitgezet (0-meting) onder de bedrijventerreinen van de SIM. Om een beeld te krijgen van de vorderingen die gemaakt zijn per bedrijventerrein is eind juli 2015 de Business Park Scan opnieuw uitgezet met het verzoek de enquête in te vullen. Inmiddels zijn de resultaten van deze scan beschikbaar. Via de website www.businessparkscan.com kunt u zien hoe uw eigen bedrijventerrein of een ander terrein scoort op de ondervraagde onderwerpen en hoe dit veranderd is ten opzicht van de meting in 2012. Deze resultaten zullen gebruikt worden om aandachtspunten te formuleren per bedrijventerrein.

www.businessparkscan.com


Lees meer >

 
Maandag 14 December 15
CBP publiceert Beleidsregels meldplicht datalekken

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tot die tijd College bescherming persoonsgegevens (CBP) genaamd. Het CBP heeft op 9 december de definitieve beleidsregels over deze nieuwe meldplicht datalekken gepubliceerd. De beleidsregels helpen organisaties bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. Of een datalek gemeld moet worden is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. “De verwachting is dat beveiliging van persoonsgegevens een veel hogere prioriteit krijgt bij de ontwikkeling van producten en diensten. De meldplicht datalekken is geen doel op zich, maar een middel om te zorgen dat datalekken worden voorkomen”, dat zegt CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm tijdens zijn speech op het congres van de Dag van de Privacy Officer.
Lees meer >


Pagina 29 / 33
« < 27 28 29 30 31 > »