aaa

Nieuws

 
Zaterdag 9 September 17
Criminele activiteiten die het bedrijfsleven vervuilen zijn een probleem voor ons allemaal.

Tijdens de openingsbijeenkomst van de Week van de Veiligheid in Limburg gaan ondernemers, politie, openbaar ministerie, gemeenten en belastingdienst samen aan de slag om deze vraag te beantwoorden. Jan Tromp en Pieter Tops trappen af, enkele bestuurders delen kort hun ervaringen en vervolgens zijn de deelnemers aan het woord, dit alles onder leiding van Jan Bart Wilschut. Uw inbreng is nodig!
 
Wanneer: Maandag 9 oktober 2017
Tijd: 15.30 – 18.30 uur
Locatie: ECI Roermond, ECI 13, 6041 MA Roermond
Aanmelden: Klik hier


Lees meer >

 
Maandag 4 September 17
Schets- en informatiebijeenkomst ontwikkelingsvisie hoogwaterveiligheid


Maandag 11 september en Dinsdag 12 september 2017


Beste meneer/mevrouw,

Door de verandering van het klimaat zal Maastricht in de toekomst vaker te maken krijgen met extreem hoge waterstanden van de Maas. Om de toekomstige veiligheid van Maastricht en Eijsden te waarborgen zijn maatregelen nodig. Dit zal een samenspel zijn tussen rivierverruiming en dijkverhoging/versterking, met een scherp oog voor ruimtelijke kwaliteit en economische kansen. De gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten werken daarom samen aan een ‘Ontwikkelingsvisie’. Deze visie wordt begin 2018 aan de beide gemeenteraden voorgelegd.
Lees meer >

 
Vrijdag 1 September 17
Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Op maandag 28 augustus heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Maastricht over de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg.
Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de visie door Esther Goeting van bureau Stec. Daarnaast heeft MKB Limburg haar reactie op deze visie gepresenteerd. Indien u een of beide presentaties wil ontvangen kunt u een mail sturen aan info@simmaastricht.eu.

Tot en met 8 september 2017 ligt het ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg ter inzage en kunt u een zienswijze indienen.
Zie hiervoor de link: www.gemeentemaastricht.nl/structuurvisie

 
Woensdag 30 Augustus 17
Kick-off Groeten uit Maastricht - expo over innovatief ondernemerschap

Vanochtend is het startschot gegeven voor de expo over innovatief ondernemerschap ‘Groeten uit Maastricht’. Samen met een aantal Maastrichtse maakbedrijven wordt, op initiatief van Gemeente Maastricht de komende maanden gewerkt aan deze expo die in november opent op de eerste verdieping van het dan gerestaureerde Eiffelgebouw in Maastricht.
Lees meer >

 
Woensdag 30 Augustus 17
Slimme reisalternatieven tijdens afsluitingen Terblijterweg-Viaductweg

Tijdens de herinrichting van de Viaductweg en Terblijterweg van 6 september tot 23 oktober 2017 biedt Maastricht Bereikbaar een aantal slimme reisalternatieven, in de vorm van e-bike- en fietsacties.


Lees meer >


Pagina 4 / 29
« < 2 3 4 5 6 > »

NIEUWS

ACTIVITEITEN