aaa

Nieuws

 
Woensdag 4 April 18
Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel voor hitteproeven beton

Rijkswaterstaat gaat hitteproeven doen in de Koning Willem-Alexandertunnel om een beter beeld te krijgen van het gebruikte beton dat mogelijk minder brandwerend is. Om deze hitteproeven veilig te kunnen doen, is er een aantal afsluitingen gepland tussen 4 en 13 april. Het gaat om:

- 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nachten van 4/5 april en 5/6 april van 19.30-6u;
- 1 nachtafsluiting van de N-buizen in de nacht van 6/7 april van 21-8u;
- 2 nachtafsluitingen van de N-buizen in de nacht van 7/8 april van 21-9u en 8/9 april van 21-6u;
- 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nachten van 11/12 april en 12/13 april van 19.30-6u.

Om de verkeersoverlast te beperken zijn alle tunnelbuizen overdag gewoon open, dan worden geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen (A2), zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen (N2) worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden.
Lees meer >

 
Maandag 12 Maart 18
Bereikbaarheid Maastricht: A2 en Noorderbrugtracé | BEATRIXHAVEN | KVO

Maastricht: A2 en Noorderbrugtracé
De Koning Willem-Alexandertunnel is al meer dan een jaar in gebruik genomen, de officiële opening zal plaatsvinden op 29 maart. Ondernemers blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Omgevingsmanager van Strukton, Bart Grote, vertelde tijdens deze themabijeenkomst over de verdere voortgang in 2018:  zowel van het A2 project als het Noorderbrugtracé. Veel ondernemers waren benieuwd naar de bewegwijzering op de A2, de bovengrondse ontwikkelingen langs de Groene Loper, de herinrichting van de Frontensingel, de tijdelijke afsluiting van de Cabergerweg, van kortom alle infrastructurele ontwikkelingen die zo belangrijk zijn voor al onze ondernemers!
Lees meer >

 
Maandag 5 Maart 18

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bedrijven kan faciliteren bij het overschakelen van Gronings gas naar ander gas of andere energiebronnen. Dat zeggen zij in reactie op de brief van minister Wiebes, waarin 2022 wordt genoemd als deadline voor de overgang.

Recentelijk ontvingen grootgebruikers van het Groningengas het verzoek van de minister van EZK om binnen drie weken aan te geven hoe zij de uitfasering van aardgas van Groningenkwaliteit denken te gaan realiseren.
Een zwaar verzoek met een zeer korte reactietermijn. VNO-NCW is met het ministerie in gesprek hierover, de deadline die is gesteld heeft te maken met het feit dat EZK naar de kamer toe moet rapporteren.

Voor bedrijven is het onmogelijk om binnen 3 weken aan te geven hoe zij het gasgebruik gaan verminderen, echter het is wel van belang dat u als bedrijf binnen de deadline een reactie laat horen.
Geef hierin aan wat wel kan maar ook zeer duidelijk wat niet mogelijk is en let erop dat uw reactie niet als een inspanningsverplichting kan worden gebruikt.

Meer informatie klik hier.

 
Maandag 5 Maart 18
Wandelpaden Technoport Europe

Tijdens de reguliere overleggen met de bedrijvenvereniging BMA is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een wandelvoorziening op het bedrijventerrein TPE waar het personeel van de gevestigde bedrijven gebruik van kan maken. Dit mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Aangezien er betrekkelijk weinig ruimte was voor de aanleg van dit wandelpad, is gekozen om een wandelpad aan te leggen in de groenzone over de aanwezige ondergrondse leidingenstrook. Aangezien de leidingenstrook in alle gevallen ‘bereikbaar’ moet zijn, is gekozen voor een semi-halfverharding. Deze verharding is ook gebruikt op andere locaties in Beek (o.a. park Genbroek) en hiermee zijn goede ervaringen opgedaan.

Een bijkomend voordeel van deze materiaalkeuze is dat deze passend is binnen de “parkachtige” hoogwaardige uitstraling van het bedrijventerrein.

Helaas bereiken de gemeente Beek berichten dat als gevolg van de weersomstandigheden enkele bedrijven overlast ondervinden.
Lees meer >

 
Woensdag 21 Februari 18
Snelle fietsroute Sittard-Maastricht

De gemeente Beek werkt samen met de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen aan een snelle fietsroute tussen Sittard en Maastricht.

Mede door de ontwikkelingen van de e-bike wordt door de toegenomen reikwijdte de fiets een interessanter vervoermiddel voor onder meer forenzen. Snelle, directe, comfortabele en veilige fietsroutes moeten er toe bijdragen dat meer forenzen en andere reizigers overstappen van de auto naar de fiets.

Inmiddels zijn de NUTS-bedrijven gestart met het verleggen van de kabels en leidingen aan de Europalaan en de Vliegveldweg. De civieltechnische werkzaamheden starten in de week van 26 februari. Als officieel startmoment onthullen de projectpartners op 27 februari het bouwbord. Het meest markante onderdeel van de fietsroute, de fietsbrug over de Europalaan, wordt in delen aangevoerd op het braakliggend hoekperceel op TPE. Hier wordt de brug verder afgebouwd. De planning is dat de brug op zaterdag 16 juni wordt ingehezen. Daarvoor wordt de Europalaan, ijs en weder dienende, voor een weekend (15 tot en met 17 juni) voor alle verkeer afgesloten. Van 28 mei tot en met 1 juni wordt de Maastrichterlaan afgesloten voor alle verkeer om de noodzakelijk fietsoversteek te maken bij de komgrens. Voor de zomervakantie wordt de fietsroute in gebruik genomen.

De aanleg van de snelle fietsroute levert helaas onvermijdelijke overlast op als gevolg van bouwverkeer en noodzakelijke wegafsluitingen en verkeersomleidingen. Uiteraard proberen gemeente en aannemer deze overlast tot een minimum te beperken.
Lees meer >


Pagina 5 / 34
« < 3 4 5 6 7 > »