aaa

Nieuws

 
Woensdag 18 April 18
Energiebesparing: Hoe gaan we samen de uitdaging aan?

Ondernemers en overheden koesteren samen de ambitie om energie neutraal te worden. Om dit te kunnen bereiken zullen we vooral moeten samenwerken.
Het is dus samenwerken en doen; actief deelnemen aan programma's die we samen met de lokale overheid, de energie leverancier en leden van SIM gaan definiëren.
Lees meer >

 
Donderdag 12 April 18
Bent u architect of eigenaar van bouw- of installatiebedrijf?

De gemeente Maastricht heeft uw hulp nodig. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst op 25 april. Hoezo? Nou, u hebt ervaring met Verenigingen van Eigenaren. Of nog niet en u wilt deze doelgroep beter leren kennen. Hoe dan ook: samen met u willen een aanpak op poten zetten om die vaak lastig te benaderen en moeilijk te overtuigen VvE’s tóch te bereiken. Wat levert het u op? Opdrachten. Werk. Een netwerk. Wat het ons oplevert: een klimaatneutraal Maastricht in 2030.

Een loket
We willen een speciaal digitaal loket op poten zetten voor VvE’s, architecten en ondernemers uit de bouw- en installatiewereld waar u elkaar kunnen vinden. Het loket is ook een kennisbank: u vindt er informatie over subsidies, wetgeving, duurzaamheid, thema modules, voorbeelden en inspiratie.

Behoefte
Om zo’n loket op te zetten, moeten we weten waar er behoefte aan is. Vanuit uw kant, maar ook vanuit de kant van de VvE’s. Vandaar deze eerste bijeenkomst. Met de VvE’s heeft al een focusgroep-bijeenkomst plaatsgevonden. Graag willen we ook met u in gesprek.

Praktisch
De bijeenkomst vindt plaats op 25 april van 17.00 tot 19.00 uur in Mosae Forum. Wij zorgen voor broodjes en soep.

Vragen die aan bod komen: welke ervaringen heeft uw bedrijf met werken voor VvE’s? Wat zou u kunnen helpen in het werken met VvE’s? Waar loopt u tegenaan als u werkt voor VvE’s? Wat weerhoudt u van werken met VvE’s?

Aanmelden
Wilt u helpen? Meepraten? Fijn.

U kunt zich aanmelden tot en met 20 april via mailto:VVE-balie@maastricht.nl

Vragen? Meer weten over het programma? Stuur een mailtje: mailto:VVE-balie@maastricht.nl

 
Woensdag 4 April 18
Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel voor hitteproeven beton

Rijkswaterstaat gaat hitteproeven doen in de Koning Willem-Alexandertunnel om een beter beeld te krijgen van het gebruikte beton dat mogelijk minder brandwerend is. Om deze hitteproeven veilig te kunnen doen, is er een aantal afsluitingen gepland tussen 4 en 13 april. Het gaat om:

- 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nachten van 4/5 april en 5/6 april van 19.30-6u;
- 1 nachtafsluiting van de N-buizen in de nacht van 6/7 april van 21-8u;
- 2 nachtafsluitingen van de N-buizen in de nacht van 7/8 april van 21-9u en 8/9 april van 21-6u;
- 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nachten van 11/12 april en 12/13 april van 19.30-6u.

Om de verkeersoverlast te beperken zijn alle tunnelbuizen overdag gewoon open, dan worden geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen (A2), zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen (N2) worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden.
Lees meer >

 
Maandag 12 Maart 18
Bereikbaarheid Maastricht: A2 en Noorderbrugtracé | BEATRIXHAVEN | KVO

Maastricht: A2 en Noorderbrugtracé
De Koning Willem-Alexandertunnel is al meer dan een jaar in gebruik genomen, de officiële opening zal plaatsvinden op 29 maart. Ondernemers blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Omgevingsmanager van Strukton, Bart Grote, vertelde tijdens deze themabijeenkomst over de verdere voortgang in 2018:  zowel van het A2 project als het Noorderbrugtracé. Veel ondernemers waren benieuwd naar de bewegwijzering op de A2, de bovengrondse ontwikkelingen langs de Groene Loper, de herinrichting van de Frontensingel, de tijdelijke afsluiting van de Cabergerweg, van kortom alle infrastructurele ontwikkelingen die zo belangrijk zijn voor al onze ondernemers!
Lees meer >

 
Maandag 5 Maart 18

VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bedrijven kan faciliteren bij het overschakelen van Gronings gas naar ander gas of andere energiebronnen. Dat zeggen zij in reactie op de brief van minister Wiebes, waarin 2022 wordt genoemd als deadline voor de overgang.

Recentelijk ontvingen grootgebruikers van het Groningengas het verzoek van de minister van EZK om binnen drie weken aan te geven hoe zij de uitfasering van aardgas van Groningenkwaliteit denken te gaan realiseren.
Een zwaar verzoek met een zeer korte reactietermijn. VNO-NCW is met het ministerie in gesprek hierover, de deadline die is gesteld heeft te maken met het feit dat EZK naar de kamer toe moet rapporteren.

Voor bedrijven is het onmogelijk om binnen 3 weken aan te geven hoe zij het gasgebruik gaan verminderen, echter het is wel van belang dat u als bedrijf binnen de deadline een reactie laat horen.
Geef hierin aan wat wel kan maar ook zeer duidelijk wat niet mogelijk is en let erop dat uw reactie niet als een inspanningsverplichting kan worden gebruikt.

Meer informatie klik hier.


Pagina 5 / 34
« < 3 4 5 6 7 > »