aaa

Nieuws

 
Maandag 5 Maart 18
Wandelpaden Technoport Europe

Tijdens de reguliere overleggen met de bedrijvenvereniging BMA is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een wandelvoorziening op het bedrijventerrein TPE waar het personeel van de gevestigde bedrijven gebruik van kan maken. Dit mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Aangezien er betrekkelijk weinig ruimte was voor de aanleg van dit wandelpad, is gekozen om een wandelpad aan te leggen in de groenzone over de aanwezige ondergrondse leidingenstrook. Aangezien de leidingenstrook in alle gevallen ‘bereikbaar’ moet zijn, is gekozen voor een semi-halfverharding. Deze verharding is ook gebruikt op andere locaties in Beek (o.a. park Genbroek) en hiermee zijn goede ervaringen opgedaan.

Een bijkomend voordeel van deze materiaalkeuze is dat deze passend is binnen de “parkachtige” hoogwaardige uitstraling van het bedrijventerrein.

Helaas bereiken de gemeente Beek berichten dat als gevolg van de weersomstandigheden enkele bedrijven overlast ondervinden.
Lees meer >

 
Woensdag 21 Februari 18
Snelle fietsroute Sittard-Maastricht

De gemeente Beek werkt samen met de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Sittard-Geleen aan een snelle fietsroute tussen Sittard en Maastricht.

Mede door de ontwikkelingen van de e-bike wordt door de toegenomen reikwijdte de fiets een interessanter vervoermiddel voor onder meer forenzen. Snelle, directe, comfortabele en veilige fietsroutes moeten er toe bijdragen dat meer forenzen en andere reizigers overstappen van de auto naar de fiets.

Inmiddels zijn de NUTS-bedrijven gestart met het verleggen van de kabels en leidingen aan de Europalaan en de Vliegveldweg. De civieltechnische werkzaamheden starten in de week van 26 februari. Als officieel startmoment onthullen de projectpartners op 27 februari het bouwbord. Het meest markante onderdeel van de fietsroute, de fietsbrug over de Europalaan, wordt in delen aangevoerd op het braakliggend hoekperceel op TPE. Hier wordt de brug verder afgebouwd. De planning is dat de brug op zaterdag 16 juni wordt ingehezen. Daarvoor wordt de Europalaan, ijs en weder dienende, voor een weekend (15 tot en met 17 juni) voor alle verkeer afgesloten. Van 28 mei tot en met 1 juni wordt de Maastrichterlaan afgesloten voor alle verkeer om de noodzakelijk fietsoversteek te maken bij de komgrens. Voor de zomervakantie wordt de fietsroute in gebruik genomen.

De aanleg van de snelle fietsroute levert helaas onvermijdelijke overlast op als gevolg van bouwverkeer en noodzakelijke wegafsluitingen en verkeersomleidingen. Uiteraard proberen gemeente en aannemer deze overlast tot een minimum te beperken.
Lees meer >

 
Dinsdag 6 Februari 18
RSM nieuwe co financier SIM

Vandaag hebben SIM voorzitter E. (Edward) Goessens en R. (Remy) Maes van Accountants- en Belastingadviesorganisatie RSM de cofinanciering overeenkomst 2018-2020 officieel ondertekend. RSM geeft hiermee vanaf vandaag  een onmisbare steun aan onze SIM organisatie. Remy Maes zal als cofinancier een vertegenwoordiging in het bestuur van de Stichting Bedrijventerrein- management Zuid Limburg nemen.

 
Maandag 5 Februari 18
70:20:10

De businesscase van leren via 70:20:10

Je ziet en ervaart het. In de nieuwe (kennis)economie verandert alles in een bizar hoog tempo. Hele bedrijfstakken zijn volledig getransformeerd, zoals de muziekindustrie, de (online) verkoop van boeken, de retailsector en de banken komen onder invloed van Blockchain erachteraan.


Lees meer >

 
Donderdag 1 Februari 18
GDPR
SIM: 1.2.2018: Cursus GDPR gericht op het aan directieleden geven van een inzicht in de belangrijkste privacy vereisten waaraan de eigen organisatie vanaf 25 mei 2018 aan moet voldoen in samenwerking met  The Privacy Factory

Pagina 5 / 33
« < 3 4 5 6 7 > »